Tuesday, 3 May 2016

Transsegre Adventure Videogame

**Català**:
Aquest estiu, Sitcons.org treurà el seu primer joc!!!
TRANSSEGRE ADVENTURE
El joc oficial de la Transsegre. Per a iPhone i Android!

**Castellano**:
¡Este verano, Sitcons.org sacará su primer juego!!!
TRANSSEGRE ADVENTURE
El juego oficial de la Transsegre. ¡Para iPhone y Android!

**English**:
This summer, Sitcons.org launchs its first videogame!!!
TRANSSEGRE ADVENTURE
Transsegre Official videogame. ¡iPhone and Android versions!

No comments:

Post a Comment