Saturday, 8 July 2017

TransSegre Adventure (TSA) on Play Store


 TSA on play storeTSA on play store

TSA English:

The Transsegre official video game , Transsegre Adventure, is now available!
Enjoy choosing your boat and your character and dare to go down the river Segre (and other rivers of the world) by taking all the coins and possible items to avoid opponents and traps!

Developed from scratch by the students of Aula Creativa - L'Informatik de Balaguer (Lleida), this video game aims to be not only a video game to play, but to experiment with its development and learn the bases to dedicate itself professionally to the video games sector, from preproduction to final publishing.

At the moment it is an open beta version, pending fixing errors and adding much more material, but it has a very good future insured and protected by the Sitcons Association.

Congratulations to all students, teachers and other professionals who, together with Sitcons Association and Sitcons Studio, make this project possible.

Thanks to everyone, and especially to the association that makes the Transsegre party every summer possible, L'Admirals Cup Lights.

Thanks a lot.

TSA Català:

Ja està disponible el videojoc oficial de la Transsegre, el Transsegre Adventure!
Disfruta escollint la teva barca i el teu personatge i atreveix-te a baixar pel riu Segre (i altres rius del món) agafant totes les monedes i items possibles evitant als contrincants i les trampes!

Desenvolupat des de zero pels alumnes de l'Aula Creativa - L'Informatik de Balaguer (Lleida), aquest videojoc pretén ser no només un videojoc per jugar, sino per experimentar amb el seu desenvolupament i aprendre les bases per dedicar-se professionalment al sector dels videojocs, des de la preproducció fins a la publicació final.

De moment és una beta oberta al públic, pendent d'arreglar errors i afegir molt més material, però té un futur boníssim assegurat i protegit per l'Associació Sitcons.

Moltes felicitats a tots els alumnes, professors i altres professionals que, conjuntament amb Sitcons Associació i Sitcons Studio, fan possible aquest projecte.

Agraiments a tots, i especialment a la associació que fa possible la festa de la Transsegre cada estiu, L'Admirals Cup Lights.

Gràcies.


TSA Castellano:

Ya está disponible el videojuego oficial de la Transsegre, el Transegre Adventure!
Disfruta escogiendo tu barca y tu personaje y atrévete a bajar por el río Segre (y otros ríos del mundo) cogiendo todas las monedas e items posibles evitando los contrincantes y las trampas!

Desarrollado desde cero por los alumnos del Aula Creativa - El Informatik de Balaguer (Lleida), este videojuego pretende ser no sólo un videojuego para jugar, sino para experimentar con su desarrollo y aprender las bases para dedicarse profesionalmente al sector de los videojuegos, desde la preproducción hasta la publicación final.

De momento es una beta abierta al público, pendiente de arreglar errores y añadir mucho más material, pero tiene un futuro buenísimo asegurado y protegido por la Asociación Sitcons.

Muchas felicidades a todos los alumnos, profesores y otros profesionales que, conjuntamente con Sitcons Associació y Sitcons Studio, hacen posible este proyecto.

Agradecimientos a todos, y especialmente a la asociación que hace posible la fiesta de la Transsegre cada verano, L'Admirals Cup Lights.

Gracias.

Made with:

No comments:

Post a Comment